รับสมัครงาน

Update : 15 กุมภาพันธ์ 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชายหรือหญิง
– อายุ 24 ปีขึ้นไป
– วุฒิปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์ในงานธุรการไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
– มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MicrosoftOffice
– หากเคยผ่านงานด้านธุรการโรงงานมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษหรือมีที่พักจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
1.เปิดบอม/ลงบันทึกการเบิกจ่าย
2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
3.วางแผนวิเคราะห์ในแต่ละสายการผลิต

รับจำนวน : 1 ?อัตรา
เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์

สวัสดิการ
-ที่พักให้ฟรีภายในบริษัท
-รถรับส่งพนักงาน
-ข้าวเปล่าฟรีทั้ง 3 มื้อ
-ชุดยูนิฟอร์มเมื่อผ่านทดลองงาน
-ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ส่วนลดในการซื้อชุดนักเรียน
-สหกรณ์ร้านค้าภายในบริษัท
-งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
-เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชัวิต
-เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
-เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
-เงินช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุช่วงทำงาน

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท ที่อยู่ คลิกที่่นี่
2. ส่งใบสมัครทาง E-Mail ของบริษัท ได้ที่ hr@kitchareon.com

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย หรือ หญิง
– อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
– มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MicrosoftOffice
– มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษหรือมีที่พักจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับจำนวน : 1 ?อัตรา
เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์

สวัสดิการ
-ที่พักให้ฟรีภายในบริษัท
-รถรับส่งพนักงาน
-ข้าวเปล่าฟรีทั้ง 3 มื้อ
-ชุดยูนิฟอร์มเมื่อผ่านทดลองงาน
-ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ส่วนลดในการซื้อชุดนักเรียน
-สหกรณ์ร้านค้าภายในบริษัท
-งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
-เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชัวิต
-เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
-เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
-เงินช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุช่วงทำงาน

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท ที่อยู่ คลิกที่่นี่
2. ส่งใบสมัครทาง E-Mail ของบริษัท ได้ที่ hr@kitchareon.com